وبلاگ اطلاع رسانی محمود سلطانی

دوست‌ هرکس‌ عقل‌ او ، و دشمنش‌ جهل‌ اوست‌ - امام رضا ع - تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 467

وبلاگ اطلاع رسانی محمود سلطانی

دوست‌ هرکس‌ عقل‌ او ، و دشمنش‌ جهل‌ اوست‌ - امام رضا ع - تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 467

Computer Hope

 

 

دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی قوچان


دکتری مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه فردوسی 1398

نام استاد راهنما : جناب آقای دکتر محسن کاهانی


کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه فردوسی 1388-1386

نام پروژه :ار ائه یک روش آماری برای ابهام زدایی معنایی واژگان

نام استاد پروژه : جناب آقای دکتر هشام فیلی


کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

نام پروژه : طراحی و پیاده سازی سیستم اتوماسیون دفتر سنگبری

نام استاد پروژه : جناب آقای دکتر وفایی جهان